top of page
Asian People's Call

NGO Forum on ADB ได้เฝ้าติดตามธนาคารมาตั้งแต่ปี 2535 ที่ได้เห็นความยากจนข้นแค้น การว่างงาน การสูญเสียการดำรงชีวิต ความไม่สงบทางสังคม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากโครงการและโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ADB ซึ่งผลักดันโดยเงินทุนส่วนตัวเพื่อควบคุมสาธารณสมบัติที่เคยเป็นเจ้าของก่อนหน้านี้ . หลายโครงการที่ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จคือชะตากรรม 10 ปีของชาวเขมรในโครงการฟื้นฟูทางรถไฟซึ่งครอบคลุมระยะทาง 335 กม. ซึ่งต้องพลัดถิ่นอย่างน้อย 4164 ครอบครัว  โครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหินทาทามุ นดราที่มีการจัดการโครงการที่ไม่ดี ส่งผลให้พื้นที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ไม่ดี และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ   ใหม่ล่าสุด  มหันตภัยเหมืองแร่มาร์คอปเปอร์,  อันเป็นเหตุให้ปูชนิดหนึ่งชื่อ 'บักตุ๊ก' หายไป และ  เขื่อนน้ำเทิน 2 ที่ก่อปัญหาการไร้ที่ดินและระบายน้ำในบังกลาเทศ


เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ที่ใกล้เข้ามา เครือข่าย NGO และ CSO ได้เปิดตัวแคมเปญที่ท้าทายภูมิคุ้มกันของธนาคาร โดยถามคำถามว่าคุ้มไหม
 
CSO ที่นำโดยฟอรัม NGO เกี่ยวกับ ADB ถือว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตั้งคำถามและสอบสวนเกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันของ IMMUNITY ได้อนุญาตให้ ADB ดำเนินการโดยไม่ต้องรับโทษต่อสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ตัดสินใจด้วยตัวเอง หลักนิติธรรมจะต้องนำไปใช้กับธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีด้วย หากมีความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ควบคู่ไปกับการโทรครั้งนี้เป็นการสนับสนุนของ CSO สำหรับองค์กร ชุมชน และบุคคลเพื่อสร้างความแตกต่างโดยการให้เอกสารที่จะทำหน้าที่เป็นหลักฐานหรือหลักฐานถึง 50 ปีแห่งการทำลายล้าง

bottom of page