top of page

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหายนะระดับโลกหากไม่หลีกเลี่ยงผลกระทบอย่างเร่งด่วน แรงผลักดันในการจำกัดโลกให้อยู่ที่ 2 ถึง 1.5 องศาและวิกฤตสภาพอากาศนั้นเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนเช่นกันกับปัญหาร้ายแรงของความไม่มั่นคงด้านอาหาร การขาดแคลนน้ำดื่มที่ปลอดภัย และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี 2015 องค์การสหประชาชาติได้สรุปบางส่วนของสิ่งเหล่านี้ไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขจัดความยากจน ต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกัน ปกป้องโลก และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกคน อย่างไรก็ตาม วิกฤตที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันรุนแรงขึ้นอีกในระบบเศรษฐกิจที่เพิกเฉยต่อสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ธนาคาร และองค์กรที่ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน เสี่ยงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และทำให้ทรัพยากรของโลกหมดไปเพื่อผลกำไร ในขณะที่ทุนนิยมและอุดมการณ์ตลาดเสรียังคงครอบงำจิตใจของรัฐบาลและชนชั้นสูง ประวัติความหายนะของนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่มีมายาวนานหลายทศวรรษนั้นช่างน่าสยดสยองเกินไป ท่ามกลางความโกลาหลนี้ เป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดในหมู่คนจนและคนชายขอบของชุมชน ซึ่งจบลงด้วยการแบกรับความอยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจที่โหดร้ายเหล่านี้ ซึ่งถูกลิดรอนจากการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

 

จากจำนวน 1.2 พันล้านคนทั่วโลกที่เราสามารถยกตัวเองให้พ้นจากความยากจนตั้งแต่ปี 1990 มี 1.1 พันล้านคนที่ใช้ชีวิตอยู่ใน "ความก้าวหน้า" อย่างมากในการลดเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในความยากจนขั้นรุนแรง ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ที่เพิ่มขึ้นยังคงดำเนินต่อไป เป็นสิ่งที่ท้าทาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ใช้ภาพลวงตาว่าเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นที่จะทำให้ภูมิภาคนี้ปราศจากความยากจน ตามที่ธนาคารกล่าว ธนาคารได้ระดมเงินลงทุนมูลค่ากว่า 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัย และการแบ่งปันความรู้ในช่วงครึ่งศตวรรษของการดำเนินงานในเอเชียและแปซิฟิก ADB ยังคงใช้หนี้ที่ผิดกฎหมายต่อประเทศสมาชิกอย่างไร้ยางอาย แม้ว่าจะมีโครงการและผลลัพธ์ด้านนโยบายที่เลวร้ายก็ตาม เอเชียและแปซิฟิกเพียงอย่างเดียว ในขณะที่

 

บทบาทของธนาคารในการเจาะเข้าไปในเส้นใยระดับชาติของประเทศสมาชิกนั้นไม่น่าเป็นห่วงเท่าๆ กัน สิ่งนี้ปรากฏชัดในยุทธศาสตร์และแผนงานของประเทศสมาชิก (CSP) ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการปฏิรูปนโยบาย เช่น การแปรรูปสาธารณูปโภค การจำหน่ายที่ดินตามธรรมเนียม และการผลักดันเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ภาคเอกชนสามารถเติบโตได้ ADB ยังมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ การศึกษา และการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาภาคเอกชนและโครงการบูรณาการระดับภูมิภาคในพอร์ตสินเชื่อ การทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะของ ADB (PCP) เมื่อเร็วๆ นี้ ยังขาดมาตรการที่โปร่งใสที่จำเป็นซึ่งคาดหวังไว้ ในบริบทเหล่านี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียล้มเหลวอย่างน่าสังเวชในการบรรเทาความยากจนโดยรวมและยังมีส่วนทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันและวิกฤตสภาพภูมิอากาศในเอเชีย  ที่เรียกว่าการลงทุนพลังงานสะอาด

 

ฟอรัม NGO เกี่ยวกับ ADB เป็นเวลายี่สิบห้าปีอยู่ในระดับแนวหน้าในฐานะเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เป็นผู้นำในเอเชียที่เป็นอิสระซึ่งตรวจสอบนโยบายและโครงการของ ADB อย่างจริงจังโดยมีผลกระทบร้ายแรง ฟอรัมตระหนักถึงสถานการณ์อันตรายที่เอเชียกำลังเผชิญท่ามกลางความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มขึ้น หนี้ที่ผิดกฎหมาย ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การพลัดถิ่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน และความเปราะบางที่เพิ่มขึ้นของคนยากจน ฟอรัมยังได้เสริมศักยภาพของสมาชิกผ่านการวิจัยและการสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน ได้ต่อสู้กับการต่อสู้ดิ้นรนของสมาชิกที่เรียกร้องความยุติธรรมในการยกระดับความคับข้องใจของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการไปสู่ธนาคาร นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1992 NGO Forum on ADB ได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันเพื่อสิทธิของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของ ADB และโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นแนวหน้าในการตรวจสอบ ADB และรับผิดชอบ โปร่งใส และเปิดให้มีการตรวจสอบจากสาธารณะ

bottom of page