top of page
FAQ.png

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Ano ang NGO Forum sa ADB?

 

Ang NGO Forum on ADB ay isang network ng civil society organizations (CSOs) na sumusubaybay sa mga proyekto, programa, at patakaran ng Asian Development Bank (ADB) at ng Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).  

Ang Forum ay aktibo mula noong 1992.

Ang forum ay tumutulong sa proyekto, programa at/o mga kampanyang tukoy sa patakaran na pinamumunuan ng mga miyembro nito, at nagsasagawa ng mga workshop sa pagbuo ng kapasidad.

Ang NGO Forum sa ADB ay HINDI tumatanggap ng pera mula sa ADB at hindi rin ito bahagi nito sa anumang paraan.

Ang Forum Secretariat ay nakabase sa Quezon City, Philippines.

bottom of page