top of page

Ang pagbabago ng klima ay mabilis na tumitindi at nagiging isang pandaigdigang sakuna kung ang mga epekto nito ay hindi agad maiiwasan. Ang impetus na limitahan ang planeta sa 2 hanggang 1.5 degrees at ang krisis sa klima ay masalimuot na nauugnay din sa mga malubhang isyu ng kawalan ng seguridad sa pagkain, kakulangan ng ligtas na inuming tubig, at pagkawala ng biodiversity. Noong 2015, isinasama ng United Nations ang ilan sa mga ito sa Sustainable Development Goals na may sama-samang layunin na puksain ang kahirapan, labanan ang hindi pagkakapantay-pantay, protektahan ang planeta, at tiyakin ang kaunlaran para sa lahat. Gayunpaman, ang krisis na kinakaharap natin sa kasalukuyan ay lalo pang lumalala sa isang sistemang pang-ekonomiya na nagbubulag-bulagan sa mga internasyonal na institusyong pampinansyal, mga bangko at mga korporasyon na nagwawalang-bahala sa mga karapatang pantao, nanganganib sa buhay at kabuhayan ng mga tao, at umuubos ng mga mapagkukunan ng Earth para sa kapakanan ng kita. Habang ang kapitalismo at ang ideolohiyang malayang-pamilihan nito ay patuloy na kumukuha sa isipan ng mga pamahalaan at mga piling tao, ang mapaminsalang track record ng mga dekada-mahabang neoliberal na mga patakaran ay sadyang sobrang kakila-kilabot. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang pinakamahirap sa mga mahihirap at marginalized na sektor ng komunidad ang nauwi sa bigat ng mga social at economic injustice na pinagkaitan ng pamumuhay na may dignidad.

 

Sa 1.2 bilyong tao sa buong mundo na nagawa nating maiahon ang kanilang mga sarili mula sa kahirapan mula noong 1990, 1.1 bilyon ang nabubuhay nang malaki ang "pag-unlad" ay nagawa sa pagbabawas ng porsyento ng mga nabubuhay sa matinding kahirapan, ang pagtaas ng hindi pagkakapantay-pantay ng kita ay patuloy na maging isang hamon. Mula noong 1966, ang Asian Development Bank (ADB) ay naglalako sa ilusyon na ito ay isang institusyon na nakatuon sa paggawa ng rehiyon na malaya sa kahirapan. Ayon sa Bangko, nakakilos ito ng higit sa USD 250 bilyong halaga ng mga pamumuhunan sa imprastraktura, pananaliksik, at pagbabahagi ng kaalaman sa kalahating siglong operasyon nito sa Asia at Pasipiko. Ang ADB ay walang kahihiyang nagpapatuloy sa pag-iwas ng mga hindi lehitimong utang sa mga bansang kasapi nito kahit na mayroon itong mapaminsalang proyekto at mga resulta ng patakaran. Asya at Pasipiko lamang. Habang

 

Ang papel ng Bangko sa pagtagos sa mga pambansang hibla ng mga bansang kasapi nito ay pare-pareho kung hindi mas nakakabahala. Kitang-kita ito sa Country Strategy and Programs (CSP) ng mga miyembro, teknikal na tulong sa mga reporma sa patakaran tulad ng pribatisasyon ng mga pampublikong kagamitan, alienation ng mga custom na lupain, at pagtutulak sa salaysay ng paglikha ng isang enabling environment para sa pribadong sektor na umunlad. ADB ay nag-aambag din sa pagbibigay ng mga maling solusyon sa kilalang – mga proyektong pang-imprastraktura sa kalusugan, edukasyon, at agrikultura at pagpapalakas ng higit pang mga proyekto sa pagpapaunlad ng pribadong sektor at pagsasama-sama ng rehiyon sa buong portfolio ng pagpapautang nito. Ang kamakailang pagrepaso sa Public Communications Policy (PCP) ng ADB ay kulang din sa mga kinakailangang malinaw na hakbang na inaasahan dito. Sa mga kontekstong ito, ang Asian Development Bank ay lubos na nabigo sa pangkalahatang mandato nito sa pagpapagaan ng kahirapan at kahit na nag-ambag sa paglaganap ng hindi pagkakapantay-pantay at ang krisis sa klima sa Asya.  tinatawag na malinis na pamumuhunan sa enerhiya,

 

Ang NGO Forum sa ADB sa loob ng dalawampu’t limang taon ay nangunguna bilang isang independiyenteng Asian – na pinamumunuan ng civil society network na aktibong sinusubaybayan ang mga patakaran at proyekto ng ADB na may nakapipinsalang epekto sa lupa. Kinikilala ng Forum ang mapanganib na sitwasyong kinakaharap ng Asya sa gitna ng tumataas na hindi pagkakapantay-pantay, mga hindi lehitimong utang, pagkasira ng kapaligiran, displacement, mga paglabag sa karapatang pantao at pagtaas ng kahinaan ng mga mahihirap. Pinalakas din ng Forum ang mga kakayahan ng mga miyembro nito sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagtataguyod ng patakaran sa mga pananggalang. Nakipaglaban ito sa mga pakikibaka ng mga miyembro nito na nananawagan ng hustisya sa pag-aangat ng mga hinaing ng mga komunidad na apektado ng proyekto sa Bangko. Mula nang mabuo ito noong 1992, ang NGO Forum on ADB ay aktibong nagtataguyod para sa mga karapatan ng mga lokal na komunidad na apektado ng mga patakaran ng ADB at malalaking proyektong pang-imprastraktura. Naging taliba ito sa pagsubaybay sa ADB at pinanagot, transparent at bukas sa pagsisiyasat ng publiko.

bottom of page