top of page

TAWAG ANG MGA TAONG ASYA: PAGHAHAMON SA IMUNITY NG ADB

Abril 20, 2017

 

Preamble

Mula noong 1966, inilalako ng Asian Development Bank (ADB) ang ilusyon na ito ay isang institusyong nakatuon sa paggawa ng rehiyon na malaya sa kahirapan. Ayon sa Bangko, nakakilos ito ng higit sa USD 250 bilyong halaga ng mga pamumuhunan sa imprastraktura, pananaliksik, at pagbabahagi ng kaalaman sa kalahating siglong operasyon nito sa Asia at Pasipiko. Ang ADB ay walang kahihiyang nagpapatuloy sa pag-iwas ng mga hindi lehitimong utang sa mga kasaping bansa kahit na mayroon itong mapaminsalang proyekto at mga resulta ng patakaran.  Ang 50 taon ng mga operasyon ng ADB ay nag-iwan ng track record ng mga taong nawalan ng tirahan, naghihirap, malnourished, at nagugutom. Ang mga mapanirang epekto ay kumakalat sa lahat ng aspeto ng kapaligiran: kagubatan, ilog, karagatan, mga lupang taniman kabilang ang mga nanganganib at malapit sa pagkalipol na mga species ng hayop at halaman sa kanilang mga tirahan. Ang ADB ay nagkasala rin sa pag-ambag sa global warming sa pamamagitan ng pagpopondo nito sa mga maruruming proyekto sa enerhiya.

 

Kami, ang mga kinatawan ng komunidad, mga asosasyon ng kabataan, mga mag-aaral at mga organisasyon ng lipunang sibil ay nagtipon dito noong 19- 20 Abril 2017 sa Unibersidad ng Pilipinas SOLAIR ay nagpapahayag na,

 

 • Ang ADB ay may mapagsamantalang modelo ng pag-unlad  -   Ang modelo ng negosyo ng ADB ay may makitid na pananaw sa pag-unlad na tumitingin sa estado bilang pangunahing tagapagtulak ng paglago ng ekonomiya. Ginamit nito ang ideyang ito sa pamamagitan ng pag-set up ng Country Partnership Strategies (CPS) at mga reporma sa patakaran (Structural Adjustment Programs, Technical Assistances on policy, financial and governance reforms) na tumukoy sa mga pangunahing sovereign sector at resources na sasamantalahin para sa export-oriented na tubo sa pamamagitan ng mga manlalaro ng pribadong sektor. Pinipilit ng ADB ang mga pamahalaan (inaabuso ang kapangyarihan nito bilang tagapagpahiram) na kumuha ng mga likas na yaman at gumawa ng isang kathang-isip na salaysay ng pagdepende ng gobyerno sa ADB; lahat para sa layunin ng pagtulak ng mga pautang at pag-unlock ng mga pagkakataon sa pribadong sektor.

 

 • Sinusuportahan ng ADB ang Tyranny -   Ang ADB ay nagsasalita ng mabuting pamamahala at demokrasya; gayunpaman, patuloy itong nagpapahiram ng mga awtokratiko at mapang-aping rehimen sa mga marupok na lugar ng tunggalian tulad ng Myanmar, Samoa, Papua New Guinea, North East India, Afghanistan, at Pakistan.  Sa pamamagitan ng mga pagpapahiram na ito, tinutulungan at kinukunsinti ng ADB ang paniniil at ang paggamit ng mga instrumento ng estado para mang-agaw ng mga mapagkukunan, supilin ang mga karapatang pantao at supilin ang lipunang sibil at lahat ng boses ng hindi pagsang-ayon.

 

 • Nagbibigay ang ADB ng False Solutions -  Ang Bangko sa kanyang hubris ay iniisip ang sarili bilang isang tagapagbigay ng kaalaman sa Asia at naging napakaaktibo nitong nakaraang dekada sa pagbibigay ng mga maling solusyon sa pamamagitan ng tinatawag nitong malinis na pamumuhunan sa enerhiya at portfolio ng panlipunang pamumuhunan (kalusugan, edukasyon, at agrikultura). Ang lahat ng mga instrumentong ito ay tungkol sa pag-unlock ng pribadong kapital sa mga sektor ng panlipunang pag-unlad na humahantong sa pagtaas ng mga bayarin ng gumagamit at pagtaas ng hindi pagkakapantay-pantay at utang. Sa pakikipagkumpitensya nito sa Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), ang ADB ay nakakaramdam ng banta at nagtutulak para sa higit pang walang ingat na mga pautang sa trans-boundary na mga proyektong pang-imprastraktura at patuloy na namumuhunan sa maruming fossil fuel sa harap ng nasusunog na planeta. Ang Bangko ay nananatiling stoic sa kanyang walang hanggang pagtanggi sa Mga Karapatang Pantao at hindi ginagamit ang termino sa alinman sa mga patakaran at alituntunin sa pagpapatakbo nito. Sa ika-50 taon nito, nananatiling matatag ang ADB sa hindi pagsunod sa mga pangunahing pamantayan ng paggawa sa alinman sa mga proyekto at operasyon nito sa buong Asya. Sa mga taon ng kritikal na pakikipag-ugnayan sa mga mekanismo ng panloob na pamamahala ng ADB, nakita namin na ang lahat ng mga huling desisyon nito tungkol sa pagsunod ng Bangko sa mga patakaran at pamamaraan ay nakasalalay sa Lupon ng mga Direktor ng ADB. Ang ADB kung gayon, ay sarili nitong imbestigador, hukom, at hurado, na walang mga obligasyon sa panlabas o pampublikong pananagutan.  Binibigyang-daan ng ADBs Immunity ang sarili nitong walang pigil na kalayaan bilang isang internasyonal na organisasyon, ngunit sa 50 taon ng patuloy nitong mapanirang track record sa pagpapatakbo, kritikal na hamunin ang kaligtasang ito.

 

Paggalugad sa mga mapanirang Epekto ng ADB Immunity sa mga temang sektor, napapansin namin na,

 

1) Pagpopondo sa mga Dam, Pag-aalis, at Pagkasira

 

 • Ang pananalapi ng ADB sa mga dam ay nagdulot ng maraming sakuna sa mga apektadong komunidad. Ang isang karaniwang obserbasyon sa Bangladesh, Nepal, Kyrgyz Republic, Cambodia, at Laos ay ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga pangako ng ADB at ng mga realidad na nararanasan sa lupa. Sa kaso ng Laos, Bangladesh, at Kyrgyzstan, ang mga proyekto ng ADB ay humantong sa pagkasira ng kapaligiran na nagresulta sa kabuhayan ng mga tao ay apektado.

 

 • Sa partikular, ang kalidad ng tubig sa ibaba ng Xe Bang Fai River sa Laos ay nagresulta sa mga tao sa malapit na komunidad na nakakaranas ng mga sakit sa balat. Bukod sa pagkasira ng kapaligiran, ang kompensasyon sa mga komunidad ay hindi naihatid, huli, o hindi tumugon sa kalagayan ng mga komunidad na apektado. Walang mga konsultasyon sa mga komunidad ng ADB. Sa halip na ipatupad ang mga patakaran na para sa kapakinabangan ng mga komunidad, ang mga proyekto ng ADB sa mga lugar na ito ay nagresulta sa pagkasira ng kapaligiran, pagkawala ng kabuhayan, sakit, at kawalan ng karapatan ng komunidad. Nagreresulta pa ito sa mga paglabag sa Karapatang Pantao.

 

 • Ang mga apektadong tao ay walang access sa mga mekanismo ng pananagutan dahil sa mga sitwasyong pampulitika at panlipunan, tulad ng sa kaso ng Laos. Sa Bangladesh gayundin sa Cambodia, nagsampa ng mga reklamo ngunit ang mga problema ay hindi pa natutugunan hanggang ngayon dahil sa mabagal na gumaganang mekanismo ng karaingan ng Bangko. Malinaw na ang paglago ng ekonomiya ay nakikita bilang isang prayoridad kaysa sa kapaligiran, buhay, at kabuhayan ng mga tao.

 

2) Hindi pagkakapantay-pantay, Utang, at paglilipat ng yaman sa pribadong sektor  

 

 • Habang ang mga proyektong pinondohan ng ADB ay may pananagutan para sa mga negatibong epekto sa lipunan at kapaligiran, sila ay may pananagutan din sa pagpiyansa sa mga utang ng pribadong sektor at paglabag sa mga karapatang pantao. Nagreresulta ito sa pagtaas ng mga utang ng gobyerno, mga pagkaantala sa proyekto na nauwi pa rin sa hindi naabot na mga target, at hindi pagprotekta sa mga benepisyaryo mula sa hindi makatarungang mga gawi ng mga korporasyon, kawalan ng pangangalaga sa kapaligiran at kalusugan. Ang muling pagpapatira ng mga pamilyang lumikas ay hindi kailanman napatunayang epektibo sa pagpapanumbalik ng kabuhayan, at sa halip ay naging sagisag ng mga nabigong pangako na nagdulot ng higit na pinsala kaysa sa pag-unlad.

 

 • Ang kaligtasan ng ADB ay dapat hamunin ng pag-audit sa utang. Ang mga prinsipyo sa pagdedeklara ng isang hindi lehitimong utang ay itinuturing na ngayong mga internasyonal na prinsipyo. Samakatuwid, hinihiling namin ang pagsuspinde ng mga serbisyo sa utang, at sa kalaunan ay kanselahin ang lahat ng hindi lehitimong utang.

 

3) Ang krisis sa klima at pag-decarbonize ng ADB sa 50 taon

 

 • Ang patuloy na suporta ng ADB para sa sektor ng karbon ay ginagawang mas mahina ang mga Asyano sa pagbabago ng klima, kalusugan, at panganib sa kapaligiran. Ito ay nagtulak sa mga tao na palabasin sa kanilang mga tahanan at naging mga migrante/mga refugee sa klima na dulot ng klima. Isa itong matinding paglabag sa karapatang pantao kabilang ang karapatan sa isang malusog at malinis na kapaligiran.

 

 • Samakatuwid, hinihiling namin sa ADB na ihinto ang pagpopondo sa sektor ng karbon at simulan ang pag-decarbonize sa Asya. Hinihiling din namin sa ADB na unahin ang pagsuporta sa mga proyekto ng napapanatiling enerhiya na nakabatay sa komunidad.  Hinihiling din namin ang ADB na maging ganap na responsibilidad para sa kontribusyon nito sa pagbabago ng klima at mga migrante/refugee na dulot ng klima.

 

  4) Kakulangan ng transparency, pang-aapi, at lumiliit na espasyo ng CSO

 

 • Ang ADB ay nagpapalaganap ng arkitektura ng immunity at impunity sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga kondisyon, kabilang ang pag-amyenda ng mga batas upang bigyang-daan ang pagbabahagi ng benepisyo sa pribadong sektor, pagkabigong matiyak ang pagsunod kahit sa sarili nitong mga patakaran at sa mga pambansang batas at patakaran. Nais naming ihinto ng lahat ng pamahalaan ang paggamit ng kapangyarihan upang baguhin ang mga batas na pumapabor sa interes ng korporasyon at interes ng pribadong sektor.

 • Hindi dapat suportahan ng ADB ang mga proyektong lumalabag sa mga batas at prinsipyo ng karapatang pantao. Hindi dapat makipagtulungan ang ADB sa mga gobyerno para itulak ang mga proyekto sa halaga ng militarisasyon at korapsyon. Sa halip na pagkunsintihin, suportahan, at itaguyod ng ADB ang gayong mga rehimen, dapat magsalita ang ADB sa mga kritikal na isyu tulad ng mga paglabag sa karapatang pantao at sapilitang pagkawala ng mga mapang-aping rehimen.

 • Ang immunity ng ADB ay humahantong sa impunity, na nagpapahintulot sa mga developer ng proyekto at mga aktor ng estado na balewalain ang mga karapatan ng mga tao, at mga korporasyon na labagin ang mga pambansang batas at sirain ang kapaligiran. Hindi maaaring maghugas ng kamay ang ADB mula sa mga paglabag na ito at magtago sa likod ng kaligtasan nito.

 

5) Ang pagsasamantala ng ADB sa paggawa

 

 • Naranasan namin na ang ADB at mga pribadong kumpanya ay hindi iginagalang ang mga karapatan sa paggawa dahil pinahintulutan nito ang mga paglabag sa mga pamantayan sa paggawa sa buong mga proyekto nito. Ito ay partikular na nakikita sa halimbawa ng Pilipinas kung saan ang mga distrito ng tubig ay isinasapribado o isinara nang walang nararapat na konsultasyon sa mga lokal na opisyal, manggagawang unyon, at lokal na komunidad.  Kaya naman hinihiling namin sa ADB na ibalik ang mga serbisyo sa pampublikong sektor at ipakilala ang higit pang mga makabagong hakbang ng publiko sa publiko o public to people partnership sa paghahatid ng mga pampublikong kalakal at kagamitan.

 

 • Nabigo pa rin ang ADB na ipatupad ang mga pamantayan ng Core Labor, na humahantong sa mga pangunahing paglabag sa mga karapatan. Ang mga paglabag na iyon ay hindi maaaring hamunin sa mga lokal na sistema ng hukuman dahil sa kaligtasan ng ADB. Samakatuwid, hinihiling namin sa ADB na igalang ang mga pangunahing pamantayan ng paggawa ng ILO sa lahat ng operasyon nito at hinihiling din na ihinto ang paggamit ng kaligtasan sa sakit upang makatakas mula sa mga singil ng mga paglabag sa karapatang paggawa.

 

6) Social inclusivity at mga epekto ng ADB sa mga mahihinang grupo

 

 • Walang tunay na partisipasyon sa mga mahihinang komunidad sa mga operasyon ng ADB. Walang tunay na pagsisikap ang ADB na ibaba ang mga konsultasyon sa mga mahihinang grupo tulad ng kababaihan, mga may kapansanan, at mga katutubo. Partikular sa kaso ng People with Disabilities, ang ADB ay may napakakaunting mekanismo na nagpapatupad ng empowerment at accessibility.

 • Ang mga kababaihan ay mas mahina sa kahirapan dahil sa mga proyektong relokasyon. Ang mga katutubo ay nakakaranas din ng mga paglabag sa mga karapatan sa halip na isulong ang kanilang kapakanan partikular na sa mga lugar ng ancestral domain. Ang partikular na alalahanin ay ang mga konsultasyon sa mga komunidad kung saan nagkaroon ng mga kaso ng pamimilit (militarisasyon). Sa ilang sitwasyon, binansagan ang mga CSO bilang mga komunista, terorista, at militante na naglalarawan ng pag-target sa mga kritikal na boses na humahantong sa pagliit ng demokratikong espasyo.   

 • Samakatuwid, hinihiling namin na ito ay dapat matugunan sa pamamagitan ng pagtingin sa "Road To 2030 na diskarte" ng ADB at paglalagay ng mas malakas na diin sa pagtataguyod ng buong hanay ng mga karapatang pantao at pagbibigay-daan sa demokratikong espasyo para sa diyalogo.   

 

Nanawagan ang mga Asian People sa Hinahamon ang Imunidad ng mga ADB

 

Ipinapahayag pa namin na ang mga pakikibaka at ebidensya sa itaas ay nagpapakita na ang ADB ay nabigo nang husto sa mga responsibilidad nito sa mga mamamayan ng Asya at walang batayan upang mapanatili ang kaligtasan nito. Oras na para tawagin ang maling pag-angkin ng Immunity ng ADB saanman sa buong Asya. Ipinagkanulo nito ang tiwala nito bilang katuwang sa pag-unlad sa mga umuutang na pamahalaan at kanilang mga tao at dapat na ganap na panagutin ang lahat ng mga aksyon at epekto nito.

 

Kaya naman kami, ang Asian Peoples ay nananawagan sa aming mga gobyerno at mga kinatawan ng mamamayan na Tanggalin ang Immunity ng ADB at panagutin ito sa lahat ng mga aksyon nito laban sa aming dignidad, aming mga karapatan, aming soberanya, at aming inang lupa.

bottom of page