top of page
Asian People's Call

  Ang  NGO Forum sa ADB  (kilala rin bilang “Forum”) ay isang independiyenteng network ng mga civil society organization ng mga grassroots organization, social movements, at mga apektadong komunidad sa buong South Asia, Southeast Asia, Central Asia, at mga caucus sa Australia, Europe, at USA na nagsisilbing watchdog ng lahat ng mga proyekto at patakaran ng  Asian Development Bank (ADB)  mula noong 1992.
 
Nasaksihan natin ang pagbangon ng malawakang kahirapan, kawalan ng trabaho, at pagkawala ng kabuhayan, kaguluhan sa lipunan, at mga paglabag sa karapatang pantao na dala ng mga programa at proyekto ng ADB—na itinulak ng pribadong kapital upang kontrolin ang dating pag-aari ng mga pampublikong domain. Ang  KJDRP water drainage project sa Bangladesh, Nam Theun 2 dam project sa Laos, Marcopper Mining sa Pilipinas,  Tata Mundra Coal Plant sa India, Sustainable Urban Development Investment Program sa Armenia  at ang  Proyekto sa Rehabilitasyon ng Riles sa Cambodia  bukod sa iba pa -- lahat ay nagdusa mula sa mga interbensyon ng ADB na  ay  puno ng mga panganib sa marginalized at bulnerable na mga tao, ang mga ekonomiya at ang kapaligiran ngunit ang Bangko ay tumatahak sa parehong landas sa mas mataas na antas.

 

Bilang  Ang ADB ay pumasok sa ika-50 nito  taon ng operasyon sa Asya  dala nito ang pribilehiyo ng kaligtasan sa sakit na ipinagkaloob ng mga internasyonal na batas sa ADB bilang isang internasyonal na organisasyon sa  UN Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies  at  Vienna Convention. Ang parehong pribilehiyong ito ay inaangkin din ng  ADB  sa nito  sariling charter at mga kasunduan sa punong-tanggapan nito sa paghiram ng gobyerno na nagpoprotekta sa Bangko mula sa mga demanda ng gobyerno o ng alinman sa mga ahensya o instrumental nito, o ng alinmang entidad o taong naghahanap ng mga paghahabol sa labas ng panloob na mekanismo ng karaingan ng ADB na epektibong nagpapalaya sa ahensya nito mula sa ganap na pananagutan.

 

UPANG ILANTAD ANG ADB-KAILANGAN NATIN PATUNAY!
PARA HAMON ang ADB's
  IMUNITY KAILANGAN NATIN EBIDENSYA!

 

Ang legal na pribilehiyong ito ng IMMUNITY ay nagbigay-daan sa  ADB,  upang kumilos nang walang parusa laban sa kapaligiran, karapatang pantao at pagpapasya sa sarili na pag-unlad. Dapat ding ilapat ang panuntunan ng batas sa isang multilateral development bank kung gusto nating matupad ang mga hinihingi ng karapatang pantao at sustainable development.  Ang  Mga forum  Ang mahabang taon ng karanasan sa pakikisali sa ADB ay nagpapakita ng iba't ibang panalo sa wika ng patakaran ngunit kaunti lamang ang nakuha  impluwensya sa mga operasyon ng ADB sa lupa.
 
Kaya, ang  Forum  itinuturing na kinakailangan ng paghawak  ADB  nananagot  hindi lamang para sa mga epekto ng mga proyekto nito kundi pati na rin sa pagpopondo ng proseso ng pag-unlad na lumalabag sa mga karapatan. Ito ay posible lamang kung  ADB  maaaring gaganapin  nananagot  sa labas ng sarili nitong mekanismo ng karaingan at managot sa ilalim ng pambansa at internasyonal na mga batas.

 

NGAYON NA ANG PANAHON PARA HAMON ANG ADB's  IMUNITY.

 

Sa  ika-50  taon ng ADB, nilalayon naming ILANTAD ang track record ng mapanirang paglalakbay nito. Samakatuwid, ipinapadala namin ang bukas na panawagang ito sa lahat, mangyaring dalhin sa amin ang iyong mga pag-aaral at mga kuwento tungkol sa mga kasalanan ng ADB sa alinman sa limang tema na ito:  UTANG, PANINIRA, DESTITUSYON, PAG-ALIS, at PAGKAKABUTI.   Maaari mong  isumite ang iyong ebidensya bilang pananaliksik, pag-aaral ng kaso, patotoo, artikulo, video, larawan, at  mga press release. 

Mangyaring ipadala ang iyong ebidensya sa - 


Email:  evidence@forum-adb.org
Postal Address: NGO Forum on ADB, 85-A Masikap St. Extension Rd., Diliman, Philippines 1103
 

HUWAG NA NATIN MAGHINTAY NG 50 YEARS


Sa pagkakaisa,

Rayyan Hassan
Executive Director
NGO Forum sa ADB  

 

 

bottom of page