top of page

ISTRAKTURA NG ORGANISASYON

Forum Taunang Pagpupulong

Policy Advocacy Coordinator para sa ADB

Policy Advocacy Coordinator para sa AIIB

Administrative at Finance Coordinator

Program Coordinator para sa Komunikasyon

Admin at

Opisyal ng Pananalapi

Pagpapanatili ng Opisina

Mga tauhan

bottom of page